top of page

skövde stations historia

I över 150 år har Skövde station varit Skaraborgs kollektiva centrum. En självklar mötesplats sedan den Västra stambanan färdigställdes 1859. Initiativet för bansträckningen togs 1847 av Adolf Eugène von Rosen som sedermera kallats för den svenska järnvägens fader. Ett riksdagsbeslut 1854 och en positivt påverkad Kung Oscar I utsedde då ingenjör Nils Ericson till att leda bygget av järnvägen. Ericson hade ett förflutet som kanalbyggare och var inledningsvis mycket skeptisk till järnvägar. I samarbete med arkitekt Adolf W. Edelsvärd förverkligades den Västra stambanan och knöt ihop Sveriges två största städer. Namnet på stationen var formellt Skövde station fram till 1990 då Banverket lade till central-. 1994 döptes stationen om till Skövde Resecentrum och utvecklades ytterligare med bland annat en futuristiskt gångbro över spåren. 2020 öppnade Bahnhof cowork som övertog lokalerna från Västtrafiks gamla huvudkontor.

Stationspersonal 1923.jpg
Stationshuset 1870.jpg
Stationshuset 1927.jpg
bottom of page