top of page

sockerbrukets historia

I början av 1900-talet förvandlades den gamla handels- och hantverksstaden Lidköping till länets största industristad. Lidköping har historiskt sett alltid kunnat dra stor nytta av de bördiga jordbruksbygderna runt om staden och läget vid Lidans utlopp i Vänern var grundstenen för att handel och industri skulle frodas. Sockerbruket med sin tegelbeklädda fasad har sin huvudsakliga historia i förra seklet. Den ståtliga byggnaden som sträcker ut sig längs järnvägsspåret i Östra hamnen framför Lantmännens jättelika silor grundades redan 1903. Godsägarna Klingspor, von Essen och Hamilton startade här en råsockerfabrik och ett sockerraffinaderi och lyckades även få Lidköpings stad att teckna aktier i bolaget. Sockerindustrin ökade omsättningen för både hamnen, järnvägen och elverket gav sammantaget stora skatteintäkter för staden. Under flera decennier var Sockerbruket en av de viktigaste industrierna i Lidköping men 1949 lades verksamheten ned då tillverkningen blivit olönsam. 1968 blev istället huset hemvist för Riksost och var fram till i början av 90-talet Sveriges största ostlager. Idag är huset fyllt med diverse kommunal verksamhet, myndigheter och andra privata näringsidkare. 2022 öppnades Bahnhof Cowork i Sockerbrukets östra gavel.

SockerbruketF001.jpg
SockerbruketF018.jpg
SockerbruketF024.jpg
bottom of page