top of page

att vara en attraktiv arbetsgivare.
Flexibiliteten att kunna välja hur och vart man önskar arbeta värderas allt högre och

fler och fler öppnar upp för möjligheten att nyttja en cowork-lösning.


Med Covid-19 kom en förändring på många av våra arbetsplatser. Det blir mer självklart att arbetstagaren själv kan välja vart hen vill arbeta för dagen och företag behöver inte längre sitta på dyra hyresavtal för stora kontorslokaler.

Men att bara arbeta hemifrån är inte heller en bra lösning. Både chefer och medarbetare är överens om att kontoret fortsätter vara en viktig central punkt för att man ska trivas på arbetsplatsen – inte minst för att stärka företagskulturen.


Kontor eller coworkspaces som utformas för att främja samarbete, gemenskap och social interaktion är A och O på dagens moderna arbetsplats.

Harvard Business Review lyfter en studie som visar att 59% värdesätter flexibilitet över lön eller andra förmåner. Enligt en annan undersökning från Accenture uppgav 79% att de skulle vilja arbeta från en ”tredje arbetsplats”. Peter Lindell på Accenture menar att företag kommer att behöva ha ett mer flexibelt förhållningssätt och vara mer lyhörda för förändringar. Han tror att effekterna av pandemin med stor sannolikhet kommer att hålla i sig.

Individens relation till arbete, familj och fritid har under de senaste åren utvecklats och det blir hela tiden viktigare och viktigare att få ihop livspusslet. Arbetstagarna ställer högre krav och behovet av hybrida kontorsmöjligheter blir mer en väsentlig del i vad företag kommer att behöva erbjuda sina anställda för att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats.コメント


bottom of page