top of page

framtidens sätt att arbeta

Uppdaterat: 31 jan. 2023
Arbetsplatsen går alltmer från det traditionella kontoret som många är vana vid, till att bli ett flexibelt och föränderligt kontor. Teknikens utveckling som samspelar med möjligheten att arbeta där man själv föredrar att arbeta gör att kontoret i större grad blir en plats för det sociala sammanhanget.


Pandemin har ändrat hur vi ser på kontoret och i synnerhet dess funktion. Mycket pekar på att anställda kommer vilja kunna styra över sin tid och också kunna kombinera arbetet från kontor med arbete hemifrån.

Det är en positiv utveckling som tros främja folkhälsan. Det leder givetvis till en större frihet för de anställda eftersom det kommer vara lättare att kombinera privat och arbetsliv. Ett resultat av detta blir såklart minskad stress men också minskade rese- och kontorskostnader. Fördelaktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren.


I framtiden kommer många anställda alltså ställa högre krav på vad de vill få ut av sin kontorsmiljö. Tyst och avskilt arbete är lika självklart som att miljön ska skapa möjlighet till inspiration, kreativitet, nätverkande och tankeutbyte.

En arbetsplats som skapar ett positivt kulturbyggande är viktigt, men vi ser också att det är viktigt att kunna erbjuda möjlighet till olika aktiviteter såsom nätverkande genom after work, träning och gemensamma frukostar.

På toppen av allt detta ska också kontoren kunna erbjuda andra förmåner för att de anställda ska få ut mer av sin vardag.


Under det gånga året har det också blivit tydligt att användningen av hubbar och möjligheten till att kunna välja vart man vill jobba värdesätts högre. Förutom att det skapar frihet och flexibilitet ger det även ett betydligt större kontaktnät. Mötet skapas inte bara mellan anställda utan sker också på ett naturligt sätt företagare emellan när arbetsplatsen grundas i en coworking miljö. Utbyte av idéer, erfarenheter och kontakter gynnar företagare på lång sikt.


Det är med spänning vi går in i framtiden mot hybridkontor och coworking spaces och vi på Bahnhof Cowork vill se till att alltid ligga i framkant - för att skapa en bättre arbetsdagComments


bottom of page